Κεντρικό Κατάστημα

Βουρνάζων 31 Πλατεία Αλυσίδας (Έναντι Ο.Τ.Ε.)

Υποκατάστημα

Καβέτσου 6 (Έναντι πιάτσας ΤΑΧΙ)